Guide: husk de generelle parkeringsregler og undgå bøder

ParkeringGuide: husk de generelle parkeringsregler og undgå bøder
parkering-frederiksberg-regler

Guide: husk de generelle parkeringsregler og undgå bøder

Når du leder efter en offentlig parkeringsplads – eller privat for den sags skyld – skal du altid sikre dig at læse om de lokale parkeringsregler. Ellers er der stor chance for, at du kommer hjem med en bøde.
 
Der er nemlig temmelig stor forskel på parkeringsreglerne fra den ene kommune til den anden og selv inden for kommunens egne grænser. Alt lige fra individuelle køretøjer og parkeringstider til forskellige priser. Det kan være svært at finde rundt i.
 
Et af de helt klassiske er forskellene på parkering i og uden for byen og så særreglerne forparkering på Frederiksberg. For eksempel er der 2 timers gratis parkering på Frederiksberg, hvilket ikke er tilfældet i Københavns Kommune.
 

Hvad er de generelle regler?

Reglerne for de enkelte offentlige parkeringspladser tager naturligvis udgangspunkt i Færdselsloven, der har flere universelle regler. Dem skal du altid rette dig efter, når du er ude og køre bil, uanset hvor du befinder dig i landet.

   
 1. Du må ikke parkere din bil et sted, hvor den enten er til fare eller gene for den øvrige trafik.
 2.  

 3. Du må ikke parkere mindre end 10 meter fra nærmeste kørebane i et vejkryds.
 4.  

 5. Parkering skal altid foregå i færdselsretningen, det vil sige i højre side. Er vejen ensrettet er det dog i orden at parkere i modsat side, det vil sige venstre side.
 6.  

 7. Du må ikke parkere på gangstier, cykelstier, fortov, midterrabatten, helleanlæg eller fortove.
 8.  

 9. Du må aldrig parkere foran en indkørsel til en ejendom eller på anden vis være til gene for ind og udkørsel til ejendommen. Det samme gør sig gældende for cykelstier.
 10.  

 11. Du må selvfølgelig ikke parkere på kørebanen på hovedveje uden for de tættere bebygget områder.
 12.  

 13. Du må ikke parkere mindre end fem meter til et fodgængerfelt.

 

Hvor er forskellen?

De største forskelle på parkeringsregler findes selvfølgelig, når man sammenligner tæt beboede områder, der typisk er inde i byerne med de åbne vidder uden for byen.

 

 1. Hvis du fører et større køretøj på mere en 3.500 kg, så gælder der ofte helt særlige regler i bymidten. Dog kan du ofte udenfor byzoneområder parkere delvist på fortovet.
 2.  

 3. Normalt giver en forseelse af Færdselsloven en parkeringsafgift på 510 kroner. Der er dog enkelte særligt grove forseelser, som kan give bøder på helt op til 1.020 kroner.Derfor anbefales det for eksempel, at du aldrig parkerer på en handicapplads – selv om det kan være fristende – da denne forseelse faktisk udløser den høje bødestraf.
 4.  

 5. Kommunerne har særlige beføjelser til at lave lokale bestemmelser omkring parkering inden for byområderne. Derfor finder du nogle gange, at det for eksempel er okay at parkere delvist på fortove eller cykelstier. Sørg dog altid for at læse op på de lokale p-regler, inden du parkerer.

About the author: Mads

Related Post