5 ting du skal vide om parkering i Glostrup

Parkering5 ting du skal vide om parkering i Glostrup
Sådan fungerer parkering ved Glostrup Shoppingcenter

5 ting du skal vide om parkering i Glostrup

Uanset hvor i landet du parkerer din bil – vel og mærke på offentlig grund – vil parkeringsregler og lignende forhold være styret af færdselsloven. Grundlæggende er parkeringsreglerne fastsat for at sikre, at der er plads til alle, samt at offentlig rum ikke bliver misbrugt.

 

De enkelte kommuner har dog også noget at skulle have sagt. Denne stemme kendes også som kommunens parkeringsbekendtgørelse. Der er trods alt stor forskel på kommunernes befolkningstæthed og bystruktur, hvorved skræddersyet regler bliver relevante for at undgå og omgå unødigt bureaukrati.

 

Hvis du har brug for at parkere din bil i Glostrup, er der en række ting, som er gode at vide. Det gælder blandt andet særregler for parkering, afgifter, tips og tricks samt lignende forhold ved parkering i Glostrup. Alt dette kan du blive klogere på nedenfor.

 

1) Hvad er de mest gængse parkeringsregler?

I skrivende stund er den absolut væsentligste regel om parkering i færdselsloven, paragraf 28, der bekendtgøre, at standsning og parkering ikke må være til fare eller ulempe for færdslen. Dertil skal parkering i udgangspunktet ske i højre side af vejen, og det er ikke lovligt at parkere på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Alt dette gør sig også gældende i Glostrup.

 

2) Hvilke særregler har Glostrup Kommune?

I Glostrup Kommune gør det sig gældende, at køretøjer under 3,5 ton må parkere med to hjul på fortovet i tættere bebyggede områder, så længe dette ikke strider imod paragraf 28, eller de forpligtelser som føreren har over for gående. De forpligtelser beskrives i færdselslovens paragraf 27, og kan opsummeres med følgende: udsæt ikke andre mennesker for fare eller gene med din kørsel eller parkering.

 

3) Hvor parkerer man gratis i Glostrup?

Modsat Københavns Kommune og andre storbyer, så kan du parkere frit i Glostrup, så længe du overholder færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse. Derfor vil du opleve, at langt de fleste steder i Glostrup tilbyder gratis parkering.

 

4) Hvor kan man oplade sin elbil?

Der findes flere ladestandere rundt omkring i Glostrup fra private leverandører. Du er næsten sikker på altid at kunne få opladt din elbil i Glostrup Shoppingcenters parkeringskælder og i Glostrup Hospitals P-hus.

 

5) Hvem skal jeg klage til over en parkeringsafgift?

Er du i den kedelig situation, at du har fået en parkeringsafgift – der for god ordens skyld ikke er det samme som en parkeringsbøde – har du mulighed for at klage til Parkeringskontrol Nord, der varetager kontrol og udstedelse af p-afgifter i Glostrup. Husk at det skal gå lidt tjept, idet fristen for betaling er 10 dage.

 

About the author: Mads

Related Post